Y tế cộng đồng

Khái niệm thần kinh học

Khái niệm thần kinh học   Lê Thạch Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai   Nhiều người “quen dùng” từ Thần kinh để chỉ người bị rối loạn tâm trí! Có cán bộ y tế nhầm lẫn giữa thần kinh và tâm thần. Vậy Thần kinh học là gì ? Thần kinh học (Neurology) […]

Khái niệm thần kinh học   Lê Thạch Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai   Nhiều người “quen dùng” từ Thần kinh để chỉ người bị rối loạn tâm trí! Có cán bộ y tế nhầm lẫn giữa thần kinh và tâm thần. Vậy Thần kinh học là gì ? Thần kinh học (Neurology) […]