Báo cáo tổng quan

Giảng dạy và đào tạo thần kinh học tại trung tâm viện trường Bạch Mai

Giảng dạy và đào tạo thần kinh học tại trung tâm viện trường Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Chương Nguyên cán bộ giảng dạy Bộ môn Tinh Thần kinh từ 1960   TÓM TẮT        Trước năm 1954, không có Khoa Thần kinh ở trong bệnh viện, cũng không có bộ môn Thần kinh ở Đại […]

Biến đổi khí hậu toàn cầu với sức khỏe trẻ em

Biến đổi khí hậu toàn cầu với sức khỏe trẻ em                                                                                             Nguyễn Công Khanh Hội Nhi khoa Việt Nam   TÓM TẮT Khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên, mực nước biển dâng cao hơn hàng năm, ảnh hưởng đến đời sống nhân loại, trẻ em là nhóm có nhiều nguy cơ […]

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở  Việt Nam   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam Tai biến mạch máu não là tập chứng bệnh vừa mang tính chất kinh điển, vừa mang tính chất hiện đại của Y tế, Y học trên toàn thế giới.  Tai […]

MỘT SỐ ĐÓNG GÓP CỦA THẦN KINH HỌC TRONG Y HỌC VÀ Y TẾ VIỆT NAM

Một số đống góp của Thần kinh học trong y học và y tế Việt Nam    GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương         Hội Thần kinh học Việt Nam   TÓM TẮT Trong sáu mươi năm qua, Thần kinh học Việt Nam đã có một số hoạt động đáng kể như: Xây dựng thuật […]

ĐIỂM LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM 1998 – 2015

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam 1998 – 2015 GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương  Hội Thần kinh học Việt Nam   MỞ ĐẦU Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào sự phát […]