BÁO CÁO KHOA HỌC

Phân chia mức độ chèn ép thần kinh trên phim chụp cộng hưởng từ ở các bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống

PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thực hành lâm sàng Chuyên ngành Thần kinh học, hình ảnh cộng hưởng từ (CHT) có đóng góp rất nhiều trong việc chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị các bệnh về não, tuỷ sống cũng như bệnh lý của […]