Hội Bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam

Hội Bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam

Tên tiếng nước ngoài: Vietnamese Parkinson’s disease and Movement Disorder Society. Tên viết tắt: ViP-MDS Website: parkinson.umc.edu.vn