Hội Bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam

Hội Bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam

Hội Bệnh Parkinson và rối loạn vận động Việt Nam Tên tiếng nước ngoài: Vietnamese Parkinson’s disease and Movement Disorder Society. Tên viết tắt: ViP-MDS Website: parkinson.umc.edu.vn