Chúc mừng GS.TS. Lê Đức Hinh

CHÚC MỪNG GS.TS. LÊ ĐỨC HINH

image001

Chúc mừng GS.TS. Lê Đức Hinh 80 tuổi. Chúc giáo sư vui khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển thần kinh học Việt Nam.

      Bác sĩ Lê Đức Hinh sinh ngày 24 tháng 7 năm 1935. Tốt nghiệp Đại học Y Dược khoa Hà Nội năm 1961. Ông thực tập sinh ở Cộng hòa Cu – Ba các năm 1974 – 1976. Tiến sĩ năm 1989 với đề tài “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của Viêm não Nhật Bản ở trẻ em”. Ông được phong phó giáo sư năm 1990, giáo sư năm 2002, thầy thuốc nhân dân năm 2006.

      Là cán bộ của Khoa Tinh Thần kinh, sau là trưởng khoa Thần kinh, giáo sư tiến sĩ Lê Đức Hinh đã tham gia giảng dạy ngay từ thời sơ tán chống Mỹ. Với tinh thần trách nhiệm của “hai người thầy”, giáo sư đã tham gia hướng dẫn, chấm nhiều luận văn cao học, chuyên khoa cấp 2, luận án tiến sĩ về Thần kinh học và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ. Hàng năm GS.TS. Lê Đức Hinh đều có đề tài báo cáo khoa học để tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong nước và ở nước ngoài (Pháp, Hoa Kỳ, Italia, Hàn Quốc, các nước ASEAN…)

      GS.TS. Lê Đức Hinh là Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, là thành viên Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ, là hội viên Hội Thần kinh Pháp, Hội Nghiên cứu Não Quốc tế và là thành viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Thần kinh các nước Đông Nam Á …