Giới thiệu Hội Thần Kinh Học TP. Hà Nội

 Hội Thần kinh học khu vực Hà Nội thành lập 20.5.1998

Chủ tịch Hội :  Lê Văn Thính    0903217699       levanthinh2006@fpt.vn

Tổng thư ký : Nguyễn Chương      0913500843  chuongtk278@gmail.com

Tin Liên Quan