Chủ tich Hội: GS.TS.BS. Nguyễn Văn Chương

a_2013814234652_a1

Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh học – Bệnh viện 103 – Học viện Quân y

Thầy thuốc ưu tú – Bác sĩ cao cấp, Giảng viên cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp

Chuyên viên Thần kinh học Cục Quân y

Ủy viên ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam

Website: http://www.thankinhhoc.net/index.aspx

Tin Liên Quan