TIN THẦN KINH

TIN THẦN KINH

Chào mừng thành công Đại hội của Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đã tổ chức ngày 26/6/2018 tại TP. Hồ Chí Minh. * pGs.Ts. Vũ Anh Nhị đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 5. * pGs.Ts. Nguyễn Hữu Công đã chủ […]