TIN THẦN KINH

Chào mừng thành công Đại hội của Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh,
Đại hội đã tổ chức ngày 26/6/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

* pGs.Ts. Vũ Anh Nhị đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 5.

* pGs.Ts. Nguyễn Hữu Công đã chủ trì công tác bầu cử. Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 5, đứng đầu là pGs.Ts. Vũ Anh Nhị.

* Sau đó có tổ chức hội nghị khoa học với 4 báo cáo về Sa sút trí tuệ, chóng mặt theo tư thế đầu cổ động kinh và Thần kinh trẻ em.