Thông báo của Hội Thần kinh học Việt Nam

RA MẮT WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM

 

Ngày 20 tháng 5 năm 2014, Hội Thần kinh học Việt Nam đã ra mắt Website hoithankinhhocvietnam.com.vn và hoithankinhhocvietnam.vn. Đây là website chính thức của Hội Thần kinh học Việt Nam, là diễn đàn trao đổi tin tức hoạt động của hội và các hội thành viên,  thông tin khoa học và hoạt động chuyên ngành thần kinh cả nước. Đặc biệt Website cũng đăng tải quá trình hình thành và phát triển của Hội thần kinh học Việt Nam trong suốt 52 năm qua bằng những bài viết và tư liệu hình ảnh…

Website gồm các phần chính sau:

  1. Trang chủ: Giới thiệu Hội thần kinh học Việt Nam bao gồm lược sử hình thành và phát triển Hội Thần kinh học Việt Nam, Cơ cấu, tổ chức của Hội; Danh sách các Hội thành viên.
  2. Phần Tin tức: Bao gồm tin tức hoạt động của Hội và các Hội thành viên, tin sự kiện, tin quốc tế và Đào tạo
  3. Phần Tạp chí Thần kinh: Cập nhật toàn bộ nội dung của Tạp chí Thần kinh học Việt Nam.
  4. Phần Sức khỏe cộng đồng: Giới thiệu các bài viết tư vấn về sức khỏe chuyên ngành thần kinh, tư vấn sử dụng thuốc…
  5. Phần giới thiệu sản phẩm của các hãng thuốc.

Để Website đi vào hoạt động hiệu quả và là diễn đàn bổ ích để bạn đọc giao lưu, cập nhật thường xuyên, Ban biên tập rất mong nhận được sự cộng tác, viết bài của các nhà khoa học và các độc giả trong cả nước.