BÁO CÁO TỔNG QUAN

Tiếp cận chẩn đoán và xử trí sớm sa sút trí tuệ

GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam TÓM TẮT Sa sút trí tuệ là một hội chứng có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra và có thể hồi phục hoặc không hồi phục được. Hội chứng lâm sàng này có đặc trưng là một tình trạng suy thoái mắc […]

Một số nhận xét về chứng sa sút trí tuệ ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam     I. KHÁI NIỆM CHUNG Là tập chứng của Thần kinh lão khoa, và cũng là phân mục của Thần kinh thoái hoá. Là biểu hiện rối loạn tâm lý, rối loạn sự thích ứng trong đời sống hàng ngày và xã hội. Rối loạn các […]