Chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VI

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2014

 BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH VIỆT NAM

Thành phần

– GS.TS. Lê Đức Hinh: Chủ trì

– PGS.TS. Nguyễn Chương: Tổng thư ký Hội Thần kinh học Việt Nam

– TS. Trần Văn Tuấn: Thư ký buổi họp

– Các Ủy viên tham dự

+ GS.TS. Lê Văn Thính

+ GS.TS. Nguyễn Văn Chương

+ GS.TS. Hoàng Văn Thuận

+ GS.TS. Nguyễn Văn Thông

+ PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện

+ PGS.TS. Ngô Đăng Thục

+ PGS.TS. Vũ Anh Nhị

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu

+ TS. Dương Đình Chỉnh

+ TS. Đinh Văn Thắng

+ BS.CKII. Vi Quốc Hoàng

+ TS. Nguyễn Văn Thành

+ TS. Lê Văn Tuấn

+ TS. Nguyễn Thu Huyền

– Thời gian: 8 ngày 02 tháng 12 năm 2014

– Địa điểm: Hà Nội.

II. Nội dung

1. Chuẩn bị nhân sự của ban chấp hành hội thần kinh cho đại hội VI (2015)

2. Công tác chuẩn bị

– PGS.TS. Nguyễn Chương, tổng thư ký Hội thần kinh học Việt Nam, trình bày kế hoạch chuẩn bị nhân sự sau khi đã lấy ý kiến thảo luận tại các chi hội trong toàn quốc (có bản báo cáo kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chấp hành

+ GS.Thuận: Báo cáo đầy đủ và hợp lý, khâu tổ chức cần lưu ý làm thế nào để cho Hội thần kinh các khu vực phát triển mạnh lên, cần có mã số chung của hội thần kinh và các mã Hội thành viên để cho dễ quản lý theo cách của Bộ Nội vụ.

Giai đoạn này cố gắng viết bài đầy đủ, dự kiến xin 0,75 điểm/bài cho tạp chí Hội thần kinh học đã có mã ISSN.

+ PGS. Ngô Đăng Thục: Đánh giá rất cao hoạt động của Hội từ lúc được thành lập ban đầu cho đến nay. Về tổ chức cơ bản đã hợp lý, cần chú ý đến các thầy cô có uy tín trong nước và quốc tế, hoạt động của Hội cần gắn liền với các hãng dược phẩm để có kinh phí hoạt động. Các hội viên cần có sự hỗ trợ của Hội về mặt pháp luật, vì các BS của Hội thần kinh có kê đơn sử dụng các thuốc hướng thần.

+ PGS. Vũ Anh Nhị: Việc bầu Chủ tịch Hội thần kinh học cần phải tìm người có năng lực, qua tập hợp ý kiến của các Hội thành viên đưa ra cũng chưa mang tính đại diện cho tất cả Ban chấp hành, nên để bầu từ dưới lên sẽ hợp lý hơn, những người được dự kiến bầu cũng phải có mặt để có ý kiến hợp lý, nên chọn một người có uy tín nhất để khi đưa lên đại hội bầu là đạt kết quả ngay. Nếu các thầy không làm lãnh đạo nữa thì vẫn mời vào Ban chấp hành để có tiếng nói hợp lý hơn.

+ GS. Nguyễn Văn Thông: Trong những năm qua, hoạt động của Hội TK đã đóng góp rất tốt như đã xuất bản được tạp chí có mã ISSN. Khi thành lập các Hội chuyên sâu cần lưu ý, các hội đó khi thành lập thì hoạt động như thế nào, cần tích cực phát triển các Hội thần kinh khu vực và cần có sự liên kết với nhau. Cần chọn các Hội thành viên vào Ban chấp hành hội Thần kinh học Việt Nam. Vì đã có tạp chí mã ISSN, nên yêu cầu học viên sau đại học tại các cơ sở gửi bài đăng tại tạp chí trước khi bảo vệ. Hoạt động của hội cần gắn với các công ty dược để có kinh phí hoạt động và gắn trách nhiệm với nhau.

+ GS. Nguyễn Văn Chương: Đại hội năm 1998 gây ấn tượng rất tốt, tờ báo ra đời đã đánh dấu bước phát triển của Hội thần kinh Việt Nam, đặc biệt là hoạt động nỗ lực của GS. Lê Đức Hinh và PGS. Nguyễn Chương. Việc Hội nhập khu vực cần lưu ý, chúng ta còn chần chừ chưa mạnh dạn, các Hội khác về chuyên ngành Thần kinh được thành lập có mức độ tương đương như: Hội đột quị, hội chống đau….Trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng hơn nữa, Ban chấp hành cần phải hy sinh các riêng để làm cái chung. Nguyên tắc hoặc ban chấp hành phải có trên 50% số đại biểu, riêng chủ tịch Hội và trưởng ban kiểm tra phải được bầu trực tiếp. Nếu muốn các Hội còn lại trong Hội Thần kinh thì phải có cách làm thế nào để lôi cuốn các Hội thành viên vào hội của mình. Phương hướng hoạt động của Hội cần  phải có nề nếp, tiêu chí rõ rệt, thường vụ phải họp thường xuyên, cần để ý đến quyền lợi của Hội viên, bảo vệ họ trước pháp luật.

+ PGS. Nguyễn Minh Hiện: Để bầu Ban chấp hành mới, cần có danh sách các hội viên tại các tỉnh để chọn đại biểu tham dự. Nguyên tắc họp phải có trên 2/3 số đại biểu tham dự và phải có trên 51 % số đại biểu đồng ý thì mới công nhận kết quả đó.

+ GS. Lê Văn Thính: Hội Thần kinh luôn có truyền thống từ trước đến nay, các thầy tuy cao tuổi nhưng trí tuệ rất minh mẫn do vậy mong các thầy tiếp tục giúp cho Hội thần kinh phát triển. Cần lưu ý vấn đề Hội nhập quốc tế của Hội Thần Kinh Việt Nam, điều quan trọng là phải phân công cụ thể vai trò của từng thành viên trong ban chấp hành.

+ PGS. Nguyễn Văn Liệu: Hội thần kinh và thủ lĩnh tinh thần phải tập hợp được các anh em trong chuyên ngành, cá nhân tôi vẫn đề xuất thầy Hinh làm chủ tịch Hội, tổng thư ký là thầy Nguyễn Chương, vì các thầy có thời gian dành cho công việc và những người vào ban chấp hành phải hy sinh thời gian cho công việc, bộ môn thần kinh Đại học y Hà Nội sẽ đóng góp bài để in vào trong tạp chí của Hội Thần kinh. Việc họp thường kỳ của Hội là rất quan trọng, cần tổ chức đại hội ban chấp hành 1 năm sau đó mới nên tổ chức hội nghị ASEAN.

+ TS. Nguyễn Văn Thành: Tiền Giang là hội thành viên mong muốn Hội Thần kinh Việt Nam phát triển để các chi hội phát triển theo.

+ TS. Huyền: Các thầy cần có kế hoạch phân công cụ thể vai trò của từng thành viên trong Ban chấp hành và cần mở trang Web của Hội Thần kinh học Việt Nam.

+ BS. Vi Quốc Hoàng: Đồng ý với ý kiến của các thầy, Thái Nguyên là cơ sở kết hợp viện trường, nên cần có các bài báo của học viên là chuyên đề Thần Kinh do vậy sẽ gửi bài để in trong tạp chí.

+ TS. Đinh Văn Thắng: Nhất trí với ý kiến của các thầy, cần lưu ý phải hết sức cụ thể khi phân công cho từng thành viên trong ban chấp hành.

+ TS. Dương Đình Chỉnh: Em đã tham gia rất nhiều chuyên ngành nhưng em rất quan tâm đến chuyên ngành Thần kinh, và đánh giá cao vai trò của các thầy, mong muốn các thầy tiếp tục tham gia Hội Thần kinh và thúc đẩy hội phát triển tốt. Cần phát triển cả về số lượng và chất lượng chuyên môn, các Hội viên phải đóng hội phí và có quyền lợi trong đó.

+ PGS. Nguyễn Chương: Trước khi tổng hợp các ý kiến đề xuất các thành viên vào ban chấp hành Hội nhiệm kỳ tới, tôi đã tham khảo ý kiến của các Hội thành viên, đồng thời khi đại hội phải tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, cần bổ sung thêm các hội viên có khả năng làm tốt hơn nữa và ban chấp hành hội nhiệm kỳ tới.

+ GS. Lê Đức Hinh

– Hiện nay có rất nhiều hội được thành lập, đây là một bước tiến bộ nhảy vọt của ngành Y.

– Tạp chí thần kinh học từ lúc khởi đầu đến nay đã đạt được kết quả tốt với sự nỗ lực rất lớn của PGS. Nguyễn Chương và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc.

– Các Hội khác phải đóng kinh phí để hoạt động, còn Hội thần kinh đến nay chưa phải đóng hội phí, cố gắng cấp thẻ cho hội viên.

– Cần có hội nghị trù bị trước khi đại hội chính thức theo đúng luật qui định, chúng ta không áp đặt mà cần phải thúc đẩy, khích lệ các thành viên tham gia. Cần đưa ra chủ đề của từng lần hội nghị để các hội thành viên tham gia.

– Nhiệm kỳ vừa qua còn thiếu sót là chưa tổ chức được hội nghị quốc tế, từ nay cho đến trước kỳ đại hội cần có một gặp mặt của cả ban chấp hành, cần dự kiến ban chấp hành nhiệm kỳ tới, ít nhất thành viên của các hội khác phải là thành viên Ban chấp hành Hội Thần kinh. Nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp rất lớn của hai chi hội là Hà Nội và thành phố Hố Chí Minh.

– Đề xuất Ban trù bị để chuẩn bị đại hội vào năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Cuộc họp kết thúc và lúc 11h30 ngày 02 tháng 12 năm 2014.

Chủ trì                                                                                               Thư ký

 GS.TS. Lê Đức Hinh                                                         TS. Trần Văn Tuấn