Tin vắn

Ngày 2/12/2014, tại Hà Nội, Hội Thần kinh học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hội Thần kinh học Việt Nam và Hội nghị khoa học đặc biệt.

IMG_0127 IMG_0172