Sổ tay điện não

Được sự cho phép của GS. KS Lim và ThS. Lê Thụy Minh An, tác giả phiên bản tiếng Anh, ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa và các cộng sự đã biên dịch quyển “Sổ tay điện não”. Hy vọng với quyển sổ tay này có thể giúp cho các Hội viên trẻ sẽ thấy việc học điện não trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn.