Những Sự kiện nổi bật của Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Những Sự kiện nổi bật của Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam 

– Hội nghị Đột quỵ Tây nguyên ( BMT 20.10) tiếp theo là Hội nghị Đột quỵ phía Bắc (Hải Phòng 7 -8.11), phía Nam (TP. Hồ Chí Minh 28.11)
– Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh học khu vực Tiền giang, của Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh, của các Hội thành viên như Hội Alzheimer và các rối loạn nhận thức,Hội Parkinson và rối loạn vận động, Hội Chẩn đoán Điện và Thần kinh cơ… và sự “ra đời của Hội Thần kinh mạch máu.

49512210_998668247011084_9179867424055361536_n

49502985_998726617005247_910099296529940480_o49479742_998729990338243_5095992784196730880_n48893677_998727663671809_33358826304438272_n