Mười “Vừa đủ”

Vừa  đủ HẠNH PHÚC  để giữ tâm hồn bạn được Ngọt Ngào

Vừa đủ  THỬ THÁCH  để giữ cho bạn luôn Kiên Nhẫn

Vừa đủ  MUỘN PHIỀN để giữ cho bạn thực sự Tỉnh Táo

Vừa đủ HI VỌNG để giữ cho bạn được Hạnh Phúc

Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi Khiêm Nhường

Vừa đủ THÀNH CÔNG để bạn mãi Nhiệt Tâm

Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được An Ủi

Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật thất của bạn

Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm Hân Hoan

Vừa đủ  NIỀM TIN để xua tan những Thất Vọng

hoa sen 5