HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP CME: TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN CHO MỘT HỆ THẦN KINH KHỎE MẠNH

 

 

Kính mời Quý Bác sĩ tham dự hội thảo khoa học với chuyên đề “TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN CHO MỘT HỆ THẦN KINH KHỎE MẠNH” do VPĐD Abbott Laboratories GmbH cùng Hội Thần Kinh Học Việt Nam tổ chức.

Thời gian: Chủ nhật, 31/07/2022 | 8:30 – 12:00

Để tham dự, quý bác sĩ vui lòng truy cập:

Link: https://bit.ly/hoithao3107

Meeting number: 2516 558 7039

Meeting password: abbott