Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023

Hội nghị thường niên về Thần kinh ngoại biên năm 2023 được tổ chức tại tại Trung tâm Bella ở Copenhagen, Đan Mạch. Hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023. Hội nghị là nơi để tìm hiểu về các nghiên cứu quốc tế mới nhất về các chuyên ngành trong bệnh lý thần kinh ngoại biên và là hội nghị thần kinh ngoại biên lớn nhất toàn cầu. Thông tin về hội nghị được đăng tải trên website Hội Thần kinh ngoại biên https://pnsociety.com/