Đau thắt lưng mạn với yếu tố thần kinh nổi trội trong thực hành lâm sàng

Đau thắt lưng mạn với yếu tố thần kinh nổi trội trong thực hành lâm sàng

 

http://www.mediafire.com/file/kcx11l9h8i9w0mz/5.+%C4%90AU+TL+M%E1%BA%A0N+T%C3%8DNH.ppt-+ok.pptx