Chương trình Hội thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ

Ngày 14 tháng 5 năm 2023 tại Đà Nẵng, Hội Bệnh Alzheimer và Rối loạn Thần kinh nhận thức Việt Nam (Thành viên Hội Thần kinh học Việt Nam)  tổ chức Chương trình Hội Thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ, với chuyên đề “Huấn luyện Thực hành đánh giá Test chức năng nhận thức”

Hoạt động rất hay, bao gồm bệnh nhân thật
Các bác sĩ đang học áp dụng đánh giá các test nhận thức (khó nếu tự tìm hiểu, tuy nhiên nếu được hướng dẫn thì rất dễ)

TS. Trần Công Thắng, phó chủ tịch Hội đang đi từng bàn và hỗ trợ

Thiếu một số bệnh nhân thật, nên cô Tâm, thư ký Hội TK Tp.HCM làm bệnh nhân (cô cũng 70 tuổi)

PGS Nguyễn Đình Toàn và Ts Trần Công Thắng đang hỗ trợ nhóm

Bs Nguyễn Phương Nga, trưởng khoa Thần kinh, bv Thống Nhất TP. HCM đang hỗ trợ nhóm

Bs CK2 Tống Mai Trang, phó đơn vị RL trí nhớ bv Đại Học Y Dược TP.HCM đang hỗ trợ nhóm