Chúc mừng thành công của Hội nghị Khoa học Tiền Giang

Chúc mừng thành công của Hội nghị Khoa học Tiền Giang

      Hội Thần kinh học tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Hội Đột quỵ Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học “NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BỆNH LÝ MẠCH MÁU NÃO” với 9 náo cáo khoa học….Đặc biệt là báo cáo khoa học của TS. Nguyễn Huy Thắng ( bệnh viện 115), của BSCKII. Nguyễn Văn Thành (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền giang và của TS. Nguyễn Thị Minh Đức (Bệnh viện Đồng tháp) và báo cáo tổng quan của GS.TS. Nguyễn Văn Thông (Hội Đột quỵ Việt Nam)

hnkh-mt1
hnkh-mt2