Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ

Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ
.
.

Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ – Khu vực Đồng bằng sông Cửu long đã thành công trong Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 và Hội nghị khoa học với 6 báo cáo trong đó có 3 báo cáo của khu vực…

Đại hội nhiệm kỳ đã bầu được 7 ủy viên chấp hành, Chủ tịch là  TS. Đ.Q. Tâm và 2 PCT. BSCKII. N.V. Khoe là Phó chủ tịch  kiêm Tổng thư ký. Trưởng ban Kiểm tra là BSCKII. Phan thị Tuyên.

hn-ct-1-12-1
hn-ct-1-12-2
hn-ct-1-12
Cần Thơ  1/12/2016
PGS.TS. Nguyễn Chương