Chúc mừng GS.TS. Nguyễn Văn Thông là Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam (nhiệm kỳ mới)

Chúc mừng GS.TS. Nguyễn Văn Thông là Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam (nhiệm kỳ mới)
Ngày 10 tháng 4 năm 2016,   Chúc mừng GS.TS. Nguyễn Văn Thông là Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam (nhiệm kỳ mới). Chúc Giáo sư khỏe vui, góp phần cho sự phát triển THẦN KINH HỌC VIỆT NAM

BS-Thong-8808-1426580434