Chào mừng Xuân 2022

Chào mừng Xuân 2022

Chúng ta đã qua một năm 2021 với bao sự kiện đáng ghi nhớ ở trong nước và trên thế giới. Riêng đối với chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam, chúng ta vui mừng đã có những đóng góp nhất định trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như đã duy trì được hoạt động chuyên khoa ở một số địa phương.
Nhớ lại từ khi Hội Thần kinh học Việt Nam thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1998 đến nay chúng ta đã phát triển được một số Chi hội trong các địa phương. Gần đây nhất, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch mới đại diện cho quân dân y cả ba miền, Hội đã và đang đẩy mạnh mọi hoạt động.
Theo dõi những thành tích đã đạt được, chúng ta vui mừng thấy chuyên khoa Thần kinh học có thêm một số công trình khoa học đạt trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và Tiến sĩ Y học. Tuy nhiên với sự phát triển y học nói chung, Thần kinh học nói riêng trên thế giới hiện nay, thiết nghĩ chúng ta cần tăng cường hơn nữa các hoạt động chuyên khoa. Nhân đây chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến để quý đồng nghiệp tham khảo.
Hiện nay với sự phát triển của nhiều kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại, một số bệnh nhân tới khám chuyên khoa gần như được chẩn đoán chủ yếu qua các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh. Mặt khác trong tình trạng quá đông bệnh nhân tại một số Phòng khám, việc thăm khám lâm sàng vội vã và điều trị đôi khi không mang lại kết quả mong muốn. Do đó có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân tìm đến các cơ sở thăm khám khác cũng như sử dụng các cách điều trị không phù hợp. Ngoài ra tại một số trung tâm giảng dạy còn thiếu cán bộ chuyên khoa. Điều đó cho thấy sự cần thiết duy trì đào tạo liên tục cũng như bổ sung tài liệu chuyên khoa Thần kinh học, chú ý tới các thư mục mới về cận lâm sàng cũng như điều trị. Ngoài một số sách đã có vẫn cần soạn thảo thêm tài liệu giảng dạy mới với sự đóng góp của cán bộ giảng dạy chuyên khoa. Mặt khác cũng nên tổ chức thêm một số cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề với sự tham gia của một số chuyên gia quốc tế nếu có thể được. Riêng đối với một số cơ sở y tế địa phương chưa có cán bộ chuyên khoa Thần kinh học cũng nên xem xét phương thức thích hợp để bổ sung cho hoạt động phục vụ bệnh nhân.
Chào mừng Xuân 2022, chúng ta hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều thành công mới cho chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam.

Lê Đức Hinh
Nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam