Chào mừng thành công của Hội Thần kinh học Thái Nguyên

Chào mừng thành công của Hội Thần kinh học Thái Nguyên

 

      Về nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên ban chấp hành Hội Thần kinh học tỉnh Thái Nguyên vởi Chủ tịch là BSCKII. Vi Quốc Hoàng và 2 phó chủ tịch. Trưởng ban Kiểm tra là TS. Hoàng Quốc Hải.

       Chúc mừng Chủ tịch – BSCKII. Vi Quốc Hoàng.

       Chúc mừng Phó Chủ tịch – PGS.TS. Trần Văn Tuấn.

       Chúc các bạn công tác có hiệu quả tốt góp phần phát triển khoa học Thần kinh Việt Nam.

hnkh-tn1
hnkh-tn2