Chào mừng hội nghị khoa học Thần kinh toàn quốc lần thứ 20 


Hội nghị 20 được tổ chức ngày 18/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho.

- Có 30 báo cáo khoa học báo cáo tổng quan với 7 chuyên đề chính của Lâm sành Thần kinh.

- Có chương trình Khoa học và Du lịch – du lịch kênh rạch, đặc điểm miền Tây Nam bộ

1

2

3

4

Tin Liên Quan