Chào mừng Hội nghị Khoa học Thần kinh toàn quốc lần thứ 20

Chào mừng hội nghị khoa học Thần kinh toàn quốc lần thứ 20 


Hội nghị 20 được tổ chức ngày 18/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho.

– Có 30 báo cáo khoa học báo cáo tổng quan với 7 chuyên đề chính của Lâm sành Thần kinh.

– Có chương trình Khoa học và Du lịch – du lịch kênh rạch, đặc điểm miền Tây Nam bộ

1

2

3

4