Các Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh trong tháng 11, 12

60 năm phát triển chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Các Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh trong tháng 11, 12

logo-tkh-1

Thứ bảy 5.11.2016: Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 10 năm Khoa Đột quy, Bệnh viện Quân y 103.

* Thứ bảy 12.11.2016: Bồi dưỡng liên tục (CME) của Hội Thần kinh Cơ và Chẩn Đoán Điện (VANEM) về Điện cơ nâng cao Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thứ bảy 19.11.2016: Hội nghị Khoa học của Hội Thần kinh học Tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Hội Đột quỵ Việt Nam tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. 

* Thứ sáu 25.11.2016 : Hội nghị khoa học của Hội Thần kinh học tỉnh Thái nguyên tại Thành phố Thái nguyên

* Thứ năm 1.12.2016 : Hội nghị khoa học của Hội Thần kinh học thành phố Cần thơ – Khu vực đồng bằng sông Cửu long

* Thứ bảy 3.12.2016 : Bồi dưỡng liên tục của VANEM về Động kinh 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

* Thứ bảy 17.12.2016 :  Hội Chống Đau Việt Nam tổ chức hội nghị lần 1 tại Hà Nội

* Thứ bảy 17.12.2016 :  Hội nghị trù bị cho việc thành lập Hội PARKINSON và các chứng bệnh tương quan tại thành phố Hồ Chí Minh