Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Chứng mất ngủ ???

Chứng  mất  ngủ ???

 Chứng  mất  ngủ ???          MẤT NGỦ là chuyên đề sâu của Thần kinh sinh lý lâm sàng...“Giấc ngủ và Giấc mơ” là đề tài đang được tranh luận sôi nổi với nhiều khía cạnh về cơ chế lý - sinh (điện não đồ,...), về cơ chế hoá - sinh (men, melamin,...), với cấu tạo lưới, vùng giân não, các vùng ở vỏ não... 1. MẤT NGỦ là sự rối loạn giấc ngủ có nhiều nguyên nhân rất đa dạng và phức tạp...   Có … Đọc Thêm