TIN THẦN KINH

Tin thần kinh

Tin thần kinh

Tin thần kinh+  Mục  TIN THẦN KINH                   -   21 – 22/72017:  Hội Thần kinh học TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học “Các bệnh lý kịch phát” ở Huế.                   -   27/8: CME về đột quỵ ở TP. Hồ Chí Minh.                   -   18/11: Hội nghị Khoa học Thần kinh toàn quốc lần 20 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. … Đọc Thêm