Hội thần kinh học Việt nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam  PGS.TS. Nguyễn  Chương   Hội thần kinh học Việt Nam    Tai biến mạch máu não là tập chứng - bệnh vừa mang tính chất kinh điển, vừa mang tính chất hiện đại của Y tế, Y học trên toàn thế giới. Tai biến mạch máu não có tỷ lệ tử vong cao, sau các bệnh ung thư và tim mạch, đồng thời để lại nhiều di chứng về thần kinh và về … Đọc Thêm

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương  Hội Thần kinh học Việt NamMỞ ĐẦU       Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào sự phát triển của cả ba chuyên ngành sau 35 năm hoạt động, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 1997 giải … Đọc Thêm

Bàn về sự phát triển Thần kinh học ở Việt Nam

Bàn về sự phát triển Thần kinh học ở Việt Nam

Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt NamĐẶT VẤN ĐỀChuyên ngành Thần kinh học ở Việt Nam ra đời từ năm 1956 với sự kết hợp thành lập Khoa Thần kinh – Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai và khai giảng Bộ môn Thần kinh – Tinh thần Trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội. Từ thuở ban đầu chỉ có một thầy một trò ở Khoa cũng như Bộ môn đến nay đã hình thành được các Khoa Thần kinh tại trên ba mươi tỉnh … Đọc Thêm

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt NamMỞ ĐẦU      Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào sự phát triển của cả ba chuyên ngành sau 35 năm hoạt động, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 1997 giải thể Hội và cho phép phát triển thành ba Hội độc lập. Nhằm … Đọc Thêm

59 năm thành lập chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

59 năm thành lập chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chương Hội thần kinh học Việt NamHoà bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước trong đó có Bác sĩ Nguyễn  Quốc Ánh...Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh, Đại học  Y Dược khoa và Khoa TinhThần kinh, Bệnh viện Bạch Mai; bác sĩ  Nguyễn Quốc Ánh được cử làm Chủ nhiệm Bộ môn và Chủ nhiệm KhoaTrải qua … Đọc Thêm

Lược sử Hội thần kinh học Việt Nam

Lược sử Hội thần kinh học Việt Nam

LƯỢC SỬ HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam TÓM TẮT                                 Bài viết trình bày tóm lược các giai đoạn chính về sự hình thành và phát triển của Hội Thần kinh học Việt Nam. Trên cơ sở các hoạt động của Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn Tinh Thần kinh Trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội từ năm 1956 … Đọc Thêm

Hội Thần kinh học Việt Nam

Hội Thần kinh học Việt Nam

Ngày 2 tháng 12 năm 1956,  Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh tại Đại học Y Dược Hà Nội và Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời cử  Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh làm Chủ nhiệm hai đơn vị này. Khoa Tinh Thần kinh và Bộ môn Tinh Thần kinh – là sự kết hợp Trường và Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo, phục vụ, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyếnSau đó, Khoa … Đọc Thêm

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM  STT Họ và tên Chức vụ SĐT Email1 Lê Đức Hinh Chủ tịch Hội 016983609652 Lê văn Thính P. chủ tịch hội 0903217699 levanthinh2006@fpt.vn3 Hoàng Văn Thuận P. chủ tịch hội 09130579744 Vũ Anh Nhị P. chủ tịch hội 0942133020 bomonthankinh@yahoo.com5 Nguyễn Chương Tổng thư … Đọc Thêm

Văn bản quyết định thành lập Hội Thần kinh học Việt Nam

Văn bản quyết định thành lập Hội Thần kinh học Việt Nam

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 537/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010QUYẾT ĐỊNHPHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định về quyền lập hội;Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm … Đọc Thêm