Tin nổi bật

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam   Lịch sử của Thần kinh học Việt Nam bắt đầu từ sau khi miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng tháng 10 năm 1954. Theo quyết định của Bộ Y tế […]

Tin tức

  VIETNAM ASSOCIATION OF  NERUROLOGY Department of Neurology Bach Mai Hospital  Hanoi Vietnam. Website: hoithankinhhocvietnam.com.vn. President: Chuong Nguyen MD, PhD. Phone number: 84.913500843. Email: chuongtk278@gmail.com. WFN Delegate Hinh Le Duc MD, PhD. Phone number: 84.1698360965. Department of Neurology Bach Mai Hospital Hanoi Vietnam.   ASNA  Delegate 1. Thinh Le Van, MD. PhD  Phone number: 84.903217699. Email: […]

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh Người sáng lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam                                                                                        Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh – Người chủ nhiệm sáng lập Bộ môn Tinh Thần kinh (nay là Bộ môn Thần kinh), Đại học Y Dược khoa Hà Nội (nay là Đại học Y Hà nội), đồng thời là […]

Thông báo hoạt động về Đại hội nhiệm kỳ VI với Chủ tịch Hội Thần kinh Quốc Tế

Thông báo hoạt động về Đại hội nhiệm kỳ VI với Chủ tịch Hội Thần kinh Quốc Tế Hội Thần kinh học Việt Nam vừa gửi thư cho GS. Raad Shakir – Chủ tịch Liên Hội Thần kinh Quốc tế,  thông báo về Đại hội nhiệm kỳ VI với Ban Lãnh đạo của Hội Thần kinh học Việt […]

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của nhồi máu não do xơ vữa hệ động mạch trong

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của nhồi máu não do xơ vữa hệ động mạch trong   PGS.TS. Nguyễn Công Hoan Trường Đại học Y Hà Nội   TÓM TẮT Nhồi máu não do xơ vữa mạch thường gặp nhất trong các thể nhồi máu não và hay tái phát nếu […]

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam        Hoà bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước trong đó có bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh.        Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ […]

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI (Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Chương) Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam hứa: “Quyết tâm thực hiện tốt và đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Hội Thần kinh học Việt Nam”

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020