Clip

Tư vấn trực tuyến: Dự phòng và điều trị bệnh động kinh – 18/5/2015

Tư vấn trực tuyến: Dự phòng và điều trị bệnh động kinh – 18/5/2015 GS.TS. Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt Nam

Vai trò của Dopamin với người bệnh Parkinson

Vai trò của Dopamin với người bệnh Parkinson   GS.TS. Lê Đức Hinh Chủ tịch Hội Thần Kinh học Việt Nam  

Các phương pháp điều trị run

Các phương pháp điều trị run GS.TS. Lê Đức Hinh Chủ tịch Hội Thần Kinh học Việt Nam  

Khám dây thần kinh số V

Khám dây thần kinh số V PGS.TS.Nguyễn Văn Chương Học viện Quân Y