Hội thần kinh học TP. Hà Nội

Hội thần kinh TP. Hà Nội

Hội thần kinh TP. Hà Nội

Giới thiệu Hội Thần Kinh Học TP. Hà Nội Hội Thần kinh học khu vực Hà Nội thành lập 20.5.1998Chủ tịch Hội :  Lê văn Thính    0903217699       levanthinh2006@fpt.vnTổng thư ký : Nguyễn Chương      0913500843  chuongtk278@gmail.com … Đọc Thêm