Hội thần kinh học tỉnh Thái Nguyên

Thông tin hội thần kinh tỉnh Thái Nguyên

Thông tin hội thần kinh tỉnh Thái Nguyên

Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999 Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng   0913072725 Thư ký :Trần Văn Tuấn  0912211526, Email tranvantuanyktn@yahoo.com … Đọc Thêm