Hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Thông tin hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Thông tin hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998 Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 0913737252  tamct@gmail.com Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe  0918432218 … Đọc Thêm