Hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ

Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ

Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ . .Chúc mừng Hội Thần kinh học Cần Thơ - Khu vực Đồng bằng sông Cửu long đã thành công trong Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 và Hội nghị khoa học với 6 báo cáo trong đó có 3 báo cáo của khu vực...Đại hội nhiệm kỳ đã bầu được 7 ủy viên chấp hành, Chủ tịch là  TS. Đ.Q. Tâm và 2 PCT. BSCKII. N.V. Khoe là Phó chủ tịch  kiêm Tổng thư ký. Trưởng ban Kiểm tra … Đọc Thêm

Hội Thần kinh học Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Hội nghị Khoa học

Hội Thần kinh học Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Hội nghị Khoa học

Hội Thần kinh học Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 và Hội nghị Khoa họcNgày 1 tháng  12 năm 2016  Hội Thần kinh học Cần Thơ - khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 và Hội nghị Khoa học với 6 báo cáo.Ngoài 3 báo cáo của khu vực, Ban Tổ chức có mời GS. Vũ Anh Nhị, GS. P. Jallon và GS. Nguyễn Hữu Công. Chúc mừng thành công của Hội Thần kinh học Cần thơ - … Đọc Thêm

Thông tin hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Thông tin hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998 Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 0913737252  tamct@gmail.com Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe  0918432218 … Đọc Thêm