Hội thần kinh học tỉnh Thanh Hóa

Thông tin hội thần kinh học Thanh Hóa

Thông tin hội thần kinh học Thanh Hóa

Hội Thần kinh học Thanh Hoá thành lập 12.12.2000 Chủ tịch Hội:  Hoàng sỹ Bình  0912383789 Thư ký: Nguyễn Hoành Sâm 0912276679, Email: nguyenhoanhsam@yahoo.com … Đọc Thêm