DÀNH CHO BÁC SĨ TRẺ

Khám phát hiện triệu chứng thần kinh

Khám phát hiện triệu chứng thần kinh

Khám phát hiện triệu chứng thần kinhPGS.TS. Nguyễn Chương Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam   Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng cho chẩn đoán và điều trị bệnh; là tài liệu học tập làm sáng tỏ hơn nữa để dùng cho công tác nghiên cứu khoa học. Do đó, yêu cầu bệnh án phải chính xác và đầy đủ. Đối với chuyên khoa thần kinh, bệnh án thần kinh cũng cần có những yêu cầu trên. Hỏi … Đọc Thêm