Kỷ niệm 60 năm thành lập chuyên khoa Thần kinh

Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2016)

Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam  60 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2016)

Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2016)GS.TS.BSCC. LÊ VĂN THÍNH TRƯỞNG KHOA THẦN KINH, BỆNH VIỆN BẠCH MAI    Cách đây đúng 60 năm, ngày 2 tháng 12 năm 1956, theo quyết định của Bộ Y tế, Khoa TinhThần kinh - Bệnh viện Bạch Mai chính thức được thành lập, cùng lúc đó tại Trường Đại học Y dược khoa Hà Nội Bộ môn Tinh thần kinh cũng chính thức ra đời. Bác … Đọc Thêm