Bồi dưỡng sau đại học

Biểu hiện thần kinh – tâm thần trong các bệnh nội khoa

Biểu hiện thần kinh – tâm thần trong các bệnh nội khoa

Biểu hiện thần kinh - tâm thần trong các bệnh nội khoa   Lê Đức Hinh Hội Thần kinh học Việt NamTÓM TẮT Lĩnh vực của Thần kinh học và Tâm thần học đều thuộc y học tổng thể liên quan đến nội khoa, ngoại khoa cũng như các chuyên khoa khác. Thực tế cho thấy mọi bệnh nhân đều có ít nhiều dấu hiệu hoặc triệu chứng thần kinh hoặc tâm thần. Bài viết này đề cập tới một số biểu hiện thần kinh – tâm … Đọc Thêm