BÁC SĨ TRẺ

THẦN KINH TÂM LÝ LÂM SÀNG

THẦN  KINH  TÂM  LÝ  LÂM  SÀNG

   Mở  đầu  về  THẦN  KINH  TÂM  LÝ  LÂM  SÀNG  PGS.TS. Nguyễn Chương   Hội thần kinh học Việt Nam 1.Khái niệm chungTổn thương não ít nhiều đêu có rối loạn tâm lý, tâm thần.Hoạt động tâm lý, tâm thần là hoạt động của các chức năng cao cấp ở vỏ não.Nghiên cứu lâm sàng thần kinh qua phát hiện đánh giá, xử lý và điều trị các rối loạn tâm lý -  đó là môn Thần kinh tâm … Đọc Thêm