• DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM
  •  
STTHọ và tênChức vụSĐTEmail
1Lê Đức HinhChủ tịch Hội01698360965
2Lê văn ThínhP. chủ tịch hội0903217699levanthinh2006@fpt.vn
3Hoàng Văn ThuậnP. chủ tịch hội0913057974
4Vũ Anh NhịP. chủ tịch hội0942133020bomonthankinh@yahoo.com
5Nguyễn ChươngTổng thư ký0913500843chuongtk278@gmail.com
6Hoàng sỹ BìnhUVTV0912383789
7Đặng quang TâmUVTV0913737252tamct@gmail.com
8Lê Văn TuấnP Tổng thư ký0908151555tuaneuro@yahoo.com
9Nguyễn Văn Chương   UVCH0913395175nvch@yahoo.com
10Nguyễn Hữu Công   UVCH0984295111bscongvn@yahoo.com
11Lê Quang Cường      UVCH0913232986lequangcuong@hotmail.com
12Luơng Thúy Hiền       UVCH0904139584luonghien_bs@yahoo.com
13Nguyễn Minh Hiện    UVCH0913015463hienstroke@gmail.com
14Vi Quốc Hoàng           UVCH0913072725
15Nguyễn Thy Hùng      UVCH0903609473drthihung@gmail.com
16Hoàng Khánh              UVCH0913427090hkhanhqb@yahoo.com
17Nguyễn Văn Liệu         UVCH0913367330lieutk@gmail.com
18Lê Minh                       UVCH0913920174minhlemd@gmail.com
19Phan Việt Nga              UVCH0912133962drvietnga@gmail.com
20Lê Văn Thành               UVCH0903955155levanthanhtk@yahoo.com
21Đinh Văn Thắng           UVCH0913505730dinhvanthang1960@yahoo.com.vn
22Nguyễn Văn Thông      UVCH0904135864nguyenvanthongbv108@yahoo.com
23Trần Văn Tuấn              UVCH0912211526tranvantuanyktn@yahoo.com
24Phan Thị Tuyên              UVCH0919099757drphantuyen@gmail.com 
25Nguyễn Thu Huyền       UVCH0912927111BsHuyenTk_195@yahoo.com
26Dương Đình Chỉnh         UVCH0913513809chinhuehoang@gmail.com

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

 

1. Ngô Đăng Thục              Trưởng ban         0913546453           drthuc2@yahoo.com

2. Lê Văn Tuấn                   Ủy viên               0908151555           tuaneuro@yahoo.com

3. Trần Văn Tuấn              Ủy viên                0912211526           tranvantuanyktn@yahoo.com

4  Phan Việt Nga               Ủy viên                 0912133962           drvietnga@gmail.com

5. Nguyễn Văn Khoe         Ủy viên                 0918432218

6  Võ Hồng Khôi                 Ủy viên                0985555888       drvohongkhoi@yahoo.com.vn

 

THƯỜNG TRỰC HỘI

 

1. GS.TS. Lê Đức Hinh                   Chủ tịch Hội

2. PGS.TS  Nguyễn Chương          Tổng thư ký

3. GSTS Lê Văn Thính                    Phó Chủ tịch Hội

4. GS.TS Hoàng Văn Thuận            Phó Chủ tịch Hội

5. PGS.TS Vũ Anh Nhị                     Phó Chủ tịch Hội

6. PGS.TS Ngô Đăng Thục              Trưởng ban kiểm tra

7. ThS . Võ Hồng Khôi                    Văn phòng TW Hội

 

CÁC HỘI THÀNH VIÊN

 

1.  Hội Thần kinh học khu vực Hà Nội thành lập 20.5.1998

Chủ tịch Hội :  Lê văn Thính    0903217699       levanthinh2006@fpt.vn

Tổng thư ký : Nguyễn Chương      0913500843  chuongtk278@gmail.com

 

2.  Hội Thần kinh học khu vực TP HCM: thành lập 20.9.1995

Chủ tịch Hội:  Vũ Anh Nhị      0942133020

Tổng thư ký:  Lê Văn Tuấn   0908151555  tuaneuro@yahoo.com

 

3.  Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998

Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 0913737252  tamct@gmail.com

Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe  0918432218

 

4.  Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999

Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng   0913072725

Thư ký :Trần Văn Tuấn  0912211526,

Email tranvantuanyktn@yahoo.com

 

5. Hội Thần kinh học Thanh Hoá thành lập 12.12.2000

Chủ tịch Hội:  Hoàng sỹ Bình  0912383789

Thư ký: Nguyễn Hoành Sâm 0912276679,

Email: nguyenhoanhsam@yahoo.com

Tin Liên Quan