Chào mừng thành công của Hội Thần kinh học Thái Nguyên

 

      Về nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên ban chấp hành Hội Thần kinh học tỉnh Thái Nguyên vởi Chủ tịch là BSCKII. Vi Quốc Hoàng và 2 phó chủ tịch. Trưởng ban Kiểm tra là TS. Hoàng Quốc Hải.

       Chúc mừng Chủ tịch – BSCKII. Vi Quốc Hoàng.

       Chúc mừng Phó Chủ tịch – PGS.TS. Trần Văn Tuấn.

       Chúc các bạn công tác có hiệu quả tốt góp phần phát triển khoa học Thần kinh Việt Nam.

hnkh-tn1
hnkh-tn2

Tin Liên Quan