Lịch sử Thần kinh học

Những “U80” của Hội Thần kinh học Việt Nam

Những “U80” của Hội Thần kinh học Việt Nam

Những "U80" của Hội Thần kinh học Việt Nam   Trích trong Tự điển thuật ngữ Thần kinh học 1. Cố PGS.TS. NGUYỄN CHƯƠNG Bác sĩ Nguyễn Chương, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1934. Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh năm 1960 tại Đại học Y Dược khoa Hà Nội với đề tài “Tai biến mạch máu não”. Thực tập sinh ở Hungari các năm 1981-1982. Tiến sĩ năm 1990 với đề tài “Đặc điểm giải phẫu lâm sàng, chụp … Đọc Thêm