Khoa học đời sống

Một số ý kiến về chứng đau (nhức) thần kinh

Một số ý kiến về chứng đau (nhức) thần kinh

            Nguyễn Chương     Hội Thần kinh học Việt Nam                         Đau - nhức Thần kinh là một loạt chứng -  bệnh do rối loạn các thành phần cấu tạo của đường cảm giác, do quá trình thương tổn kích thích,  đồng thời cũng có tác động của yếu tố tâm lý ... 1.  Rối loạn cảm giác.                Cảm giác là chức năng quan trọng nhât của Thần kinh – Tâm thần.  Con người “cảm … Đọc Thêm

Page 2 of 212